Dych

Dych, tak jednoduchý, tak samozrejmý, aj bez sústredenia sa, fungujúci. Všetko dýcha len uvedomenie si, že dych je základom k poznaniu. Unesená do krásy okolia, nechávam sa vtiahnuť do dychu a spoločne so všetkým živým aj neživým dýcham súčasne, bez hmoty, bez myšlienok, bez askézy, ako pozorovateľ.  Sila prítomného okamžiku je ticho a energia. Nachádzam sa v sebe, vo vás, s láskou vo vnútri každého. Zabudnite kto som, ako vyzerám a že vôbec som. Ponáram sa do seba do kľudu, približujem sa k ľudu. Som čisté vedomie so zmyslami a oveľa viac, cítim to tak dokonalé, som v Nirváne. Nemeditujem. A čo je to dych? Berieme to ako samozrejmosť, niečo nám dych berie a niečo dáva. Zachránime nim aj život. Len pohľad kto ako prežíva túto samozrejmosť. A tak len žijem jednoduchý dych v jednoduchom živote v jednoduchom svete.

Veronika