Energia – ÚVAHA

Energia… všetko je cítiť a tá sila je neuveriteľná a tak sa zamýšľam nad tým čo robím, že vlastne nič nerobím ,lebo keď robím tak aj tak to dopadne tak ako ma.
Také chcenie ega, ktoré stále čosi chce dosiahnuť vlastniť, chytiť a presvedčiť sa o tom… narozdiel od vnútra, dovolím si povedať vedomie, ktoré je tak ako keď si ľahneš, vyložíš nohy a nerobíš nič, len uvoľnene relaxuješ a pozeráš s pokojom na to čo sa okolo teba deje. Pozoruješ ego ako vždy čosi chce, žiada si to, až je to detinské a tebe je do smiechu lebo stačí aj bez stresu a ak máš niečo mať a niekde byť, tak sa tam dostaneš a budeš mať.
Len sa tak smejem sama na sebe čoho je ta Veronika schopná, od súťaženia k pokore, kto by to bol povedal. Cítim, že vôľa sa vytráca a ja aj keď sa stále zamýšľam a používam rozum je to ok, mám pocit akoby sa myseľ dostávala na úroveň vedomia? Neviem, všetko je možné.
Že ľahko sa je dať stiahnuť do nižšej úrovne , jasné až po uvedomenie, ktoré príde a udržíš sa. A keď nie tak si odžiješ a ani to nevadí učíme sa každý navzájom jeden druhého.
A nakoniec aj tak po všetkom tom hľadaní zistíš, že nebolo čo hľadať a vrátiš sa oblúkom na začiatok akurát, že s uvedomením a pravdou, ktorú aj tak už všetci dávno v sebe máme.

Angelus Silesius: “Človek sa premieňa na to, čo miluje. Stáva sa Bohom, ak miluje Boha, stáva sa zemou, ak miluje zem.Ak nezomrieš skôr, ako zomrieš, tak naveky zahynieš.”

Veronika